מי אנחנו?

עמותת יהלום היא עמותת הבוגרים של יחידת יהל"ם – יחידה הנדסית למשימות מיוחדות של חיל ההנדסה. העמותה הוקמה בשנת 2015 בשיתוף פעולה של בוגרי היחידה לדורותיהם, מכלל הפלגות.

עמותת יהלום הינה ארגון ללא כוונת רווח, 100% מהכנסות העמותה ופועלה מושקעים בעשייה חברתית למען חיילי צה"ל בסדיר ובמילואים ולמען הקהילה במדינת ישראל.

חזון העמותה

יצירת תשתית איכותית שתפעל למען החברה בישראל ולמען בוגרי היחידה על ידי טיפוח
יכולותיהם האישיות והמקצועיות, תוך שימור מורשת היחידה והנחלתה לדורות הבאים.

מטרות העמותה

  • סיוע לחיילי ובוגרי יחידת יהל"ם, במטרה להקל עליהם במהלך שירותם הצבאי ובמעבר מהשגרה הצבאית לאזרחות.
  • חיזוק הקשר בין הבוגרים לבין היחידה, כמו גם בין הבוגרים עצמם במטרה לקדם שיתופי פעולה וסיוע בנושאי תעסוקה ויוזמות חברתיות.
  • ליווי ותמיכה בחיילים בודדים המשרתים ביחידה, תוך מתן סיוע לוגיסטי וכלכלי במידת הצורך.
  • פיתוח מורשת היחידה, הנצחת חללי היחידה וחיזוק הקשר עם משפחותיהם.
  • עידוד מעורבות חברתית בקרב בוגרי היחידה, באמצעות הקמת פרויקטים למען הקהילה בשיתוף הבוגרים.