yahalomer

26 December 2019

No Comments

סדנת משתחררים נובמבר

בחודש נובמבר כחלק מפועלה של העמותה, התקיימה סדנת משתחררים לחיילי היחידה

בשיתוף פעולה עם חברת מומנטום והמרכז לתרבות רוח- ״המקום״.
במהלך הסדנה רכשו המשתתפים יכולות וכלים לקראת האזרחות, החל מהמלצות על הטיול הגדול,
עקרונות ליציאה לשוק העבודה ועד סיוע והסברה על רכישת השכלה במגוון מוסדות אקדמיים.
אנו רוצים לומר תודה גדולה לחברת מומנטום ול״המקום״ על האירוח החם, למרצים ולכלל המארגנים שלקחו חלק בסדנה.
המון הצלחה בדרך החדשה למשתחררים, אנו מברכים אתכם בהצטרפותכם לעמותת בוגרי יהל״ם!
מקווים שנהניתם מהסדנה, הקשר עמכם חשוב לנו מאוד, אנו לצדכם לאורך כל הדרך!